HELDERE STAPPEN

  • ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  AVG
    AVG PRIVACY KEURMERKEN | www.avgkeurmerken.nl

10 HELDERE STAPPEN VAN HET AVG CERTIFICERINGSTRAJECT

Het AVG-certificaat is een nieuw instrument van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit certificaat kunt u als verantwoordelijke of verwerker aantonen dat u persoonsgegevens volgens de regels van de AVG verwerkt.

Het behalen van het op een AVG certificaat gebaseerd Nederlands Privacy Keurmerk (NPK) is op transparante wijze onderverdeeld in 10 heldere en logische stappen. Per stap kan worden aangeduid in hoeverre het certificeringstraject (percentueel is voltooid). Per stap wordt de aanvrager bovendien begeleid naar een succesvolle afronding en daarenboven ondersteund met een AVG handboek en tooling. 

 

10 Logisch-Methodologische stappen naar uw eigen Nederlands Privacy Keurmerk (NPK)

Stap 1   | Aanvraag indienen, klik hier.

Stap 2  | Plan van Aanpak vaststellen (in overleg met elkaar wordt een SMART plan van aanpak gemaakt en door u vastgesteld)

Stap 3   | Maturiteitscheck uitvoeren (wat wordt/wel niet nageleefd volgens de AVG)

Stap 4   | Stakeholdersanalyse (alle interne en externe stakeholders worden betrokken)

Stap 5   | Risico analyse (conform de AVG standaarden van diverse Europese toezichthouders)

Stap 6   | Implementatieplanning (concrete AVG maatregelen die nog moeten worden getroffen worden ingepland)

Stap 7   | Implementatie (alle ingeplande AVG maatregelen worden de facto uitgevoerd

Stap 8   | AVG certificeringsaudit en certificeringsrapport (een onafhankelijke auditor en minimaal twee assessoren beoordelen de AVG status)

Stap 9   | Afgifte AVG certificaat (certificerende instelling verstrekt het AVG certificaat op basis van het certificeringrapport)

Stap 10 | Het Nederlands Privacy Keurmerk wordt verstrekt door de keurmerkhouder (Stichting Privacy Nederland) op basis van het AVG certificaat