AVG PRIVACY MAAT KEURMERKEN

  • ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  AVG
    AVG PRIVACY KEURMERKEN | www.avgkeurmerken.nl

AVG PRIVACY MAAT KEURMERKEN

Voortbouwend op het keurmerkschema van het AVG Privacy Keurmerk  zijn diverse AVG Privacy Maat keurmerken beschikbaar danwel in ontwikkeling voor diverse verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in de desbetreffende branches of beroepen om aan te tonen dat de interne bedrijfsprocessen dusdanig aantoonbaar zijn ingericht dat aan de eisen van de AVG kan worden voldaan. Voor meer informatieklik hier.

Dit AVG keurmerk biedt vele voordelen dankzij een helder certificeringsproces bestaande uit een logisch-volgordelijk 10 stappenplan.

Voor een actueel overzicht van houders van het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK) kunt u het Nederlands Register Privacy Keurmerken (NRPK) raadplegen.

Momenteel kunnen de volgende AVG Privacy Maat Keurmerken worden afgegeven.

1   ANBI instellingen

2   Zorginstellingen

3   Ziekenhuizen

4   Laboratoria

5   Huisartsen

6  Arbodiensten

7   Apotheken 

8   Onderwijs

9   Webwinkels

10  Sport 

11  Overheid (publieke taak)

12  ZZP

13   Kleine onderneming

14   Micro onderneming

15   Banken

16   Verzekeraars

17   Adviseurs

18   Intermediairs

19  Musea

20  Uitzendbureaus