AVG CERTIFICATEN

  • ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  AVG
    AVG PRIVACY KEURMERKEN | www.avgkeurmerken.nl

AVG CERTIFICATEN

Het AVG-certificaat is een nieuw instrument van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit certificaat kunt u als verantwoordelijke of verwerker aantonen dat u persoonsgegevens volgens de regels van de AVG verwerkt.

Voldoet uw product, proces of dienst aan deze eisen uit de  AVG? Dan kunt u een AVG-certificaat aanvragen bij een certificatie-instelling. Die certificatie-instelling beoordeelt of uw product, proces of dienst in aanmerking komt voor een AVG-certificaat. Twee typen AVG certificaten kunnen worden afgegeven.

1  AVG certificaten afgegeven door Raad van Accreditatie (RvA) Geaccrediteerde instellingen

Op dit moment zijn er in Nederland nog geen geaccrediteerde certificatie-instellingen voor het afgeven van AVG-certificaten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens.

2 AVG certificaten afgegeven door Gespecialiseerde AVG Certificatie Instituten zoals het European Institute for Privacy, Audit, Compliance & Certification (EIPACC). Voor het afgegeven van het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK) is momenteel EIPACC exclusief aangewezen als certificerende instelling.

Op 25 mei 2018 heeft de houder van het keurmerkschema van het Nederlandse Privacy Keurmerk (NPK) zijnde de onafhankelijke ANBI erkende Stichting Privacy Nederland (SPN) de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verzocht om goedkeuring van het keurmerkschema. Stichting Privacy Nederland (SPN) verstrekt aan aanvragers van het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK) een zogenaamde AVG Conformiteitsgarantie.

Het EIPACC beoordeelt of uw product, proces of dienst in aanmerking komt voor een AVG-certificaat. Met dit certificaat kunt u aantonen dat u aan bepaalde eisen voldoet volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Een AVG-certificaat ontslaat u niet van de plicht om continu te blijven zorgen voor naleving van de AVG.